معنی فیلمنامه

فیلمنامه
معادل ابجد

فیلمنامه در معادل ابجد

فیلمنامه
  • 256
حل جدول

فیلمنامه در حل جدول

فرهنگ معین

فیلمنامه در فرهنگ معین

  • (مِ) [فر - فا. ] (اِمر. ) داستان یا نوشته ای که براساس آن فیلم تهیه می شود، سناریو. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

فیلمنامه در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

فیلمنامه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (سناریو) نمایشنامه بازینامه
اصطلاحات سینمایی

فیلمنامه در اصطلاحات سینمایی

  • همان سناریو است (رجوع کنید به واژه ی سناریو) درگذشته چیزی نبود که در فیلمسازی جدی گرفته شود اما امروزه در کشورهای صاحب صنعت سینما، فیلمنامه عنصری مهم تبدیل شده است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید