معنی فیفا

لغت نامه دهخدا

فیفا

فیفا. [] (معرب، اِ) به یونانی دودالثفل است و به عربی اسم اقحوان است و به سریانی قثاء. (فهرست مخزن الادویه).

حل جدول

فیفا

فدراسیون جهانی فوتبال


رئیس فیفا

سپ‌بلاتر


رئیس سابق فیفا

هاوه لانژ


شهر مقر فیفا

زوریخ


هر یک از نهادهاى قارهاى فیفا

کنفدراسیون

فرهنگ معین

فیفا

بیابان، بیابان بی آب، تخته سنگ نرم. [خوانش: (فَ) [ع. فیفاء] (اِ.)]

فرهنگ عمید

فیفا

زمین و جای فراخ و هموار،
بیابان بی‌آب،


فیافی

فیفا

فرهنگ فارسی هوشیار

فیفا ء

کویر فراخ

معادل ابجد

فیفا

171

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری