معنی فیفا

فیفا
معادل ابجد

فیفا در معادل ابجد

فیفا
  • 171
حل جدول

فیفا در حل جدول

  • فدراسیون جهانی فوتبال
فرهنگ معین

فیفا در فرهنگ معین

  • بیابان، بیابان بی آب، تخته سنگ نرم. [خوانش: (فَ) [ع. فیفاء] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

فیفا در لغت نامه دهخدا

  • فیفا. [] (معرب، اِ) به یونانی دودالثفل است و به عربی اسم اقحوان است و به سریانی قثاء. (فهرست مخزن الادویه). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فیفا در فرهنگ عمید

  • زمین و جای فراخ و هموار،

    بیابان بی‌آب،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه