معنی فوریت

فوریت
معادل ابجد

فوریت در معادل ابجد

فوریت
  • 696
حل جدول

فوریت در حل جدول

فرهنگ معین

فوریت در فرهنگ معین

  • (فُ یَ) [ع. ] (اِمص. ) وضع یا حالتی که نیازمند اقدام سریع و فوری باشد. ، ~پزشکی رویدادی ناگهانی و نامنتظر که نیاز به اقدام فوری داشته باشد. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

فوریت در لغت نامه دهخدا

  • فوریت. [ف َ / فُو ری ی َ] (از ع، مص جعلی، اِمص) فوری بودن. آنکه چیزی بدون مهلت باشد. || در اصطلاح پارلمانی آن است که دولت یا یکی از وزرا لایحه ای را پیشنهاد کند و بررسی و تصویب سریع آن را خواستار شود: به قید دو یا سه فوریت. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

فوریت در فارسی به انگلیسی

  • Exigency, Dispatch, Immediacy, Immediateness, Urgency
فارسی به عربی

فوریت در فارسی به عربی

فارسی به ایتالیایی

فوریت در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید