معنی فوبیا

فرهنگ فارسی هوشیار

آنگلو فوبیا

انگلیسی پاد انگلیسی


هایدر فوبیا

انگلیسی آبهراسی از بیماری ها

واژه پیشنهادی

انگلیسی به فارسی

Phobia

فوبیا

روان‌شناسی

Anxiety Disorder

اختلالهای اضطرابی: گروهی از اختلالهای روانی که مشخصه عمده آنها اضطراب شدید و نیز برخی رفتارهای غیرانطباقی جهت رهایی از اضطراب می باشد. برخی از این اختلالات عبارتند از: اضطراب فراگیر، اختلالهای وحشتزدگی (هراس)، فوبیا (ترس مرضی) و اختلالهای وسواس فکری- عملی. در راهنمای تشخیصی و آماری بیماریهای روانی (Dsm Iv )، طبقه عمده ای است شامل بسیاری از اختلالهایی که سابقا تحت عنوان روان رنجوریها می آمد

معادل ابجد

فوبیا

99

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری