معنی فهمیده

فهمیده
معادل ابجد

فهمیده در معادل ابجد

فهمیده
 • 144
حل جدول

فهمیده در حل جدول

 • باشعور، خردمند، فهیم
مترادف و متضاد زبان فارسی

فهمیده در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • باشعور، خردمند، عاقل، فهیم، لبیب، هوشیار،
  (متضاد) بی‌شعور، نفهم. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

فهمیده در فرهنگ معین

 • دانا، باادب، نیک رفتار. [خوانش: (فَ دِ) [ع - فا.] (ص مف.)]
لغت نامه دهخدا

فهمیده در لغت نامه دهخدا

 • فهمیده. [ف َ دَ / دِ] (ن مف) دریافت شده. درک شده. || دانا. عالم: آدم فهمیده ای است. || باخبر. مطلع. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به فهم و فهمیدن شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فهمیده در فرهنگ عمید

 • دانا، بافهم،

  (قید) آگاهانه،
فارسی به انگلیسی

فهمیده در فارسی به انگلیسی

 • Right-Minded, Ripe, Sapient, Understanding, Understood
فارسی به عربی

فهمیده در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

فهمیده در فرهنگ فارسی هوشیار

 • دریافته (اسم) دریافت شده درک شده، دانا عالم: آدم فهمیده ایست، با خبر مطلع. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه