معنی فهلویات

فهلویات
معادل ابجد

فهلویات در معادل ابجد

فهلویات
  • 532
حل جدول

فهلویات در حل جدول

  • اشعارها و ترانه‌هایی که به لهجه‌های محلی ایرانی سروده می‌شده است. توضیح بیشتر ...
  • اشعارها و ترانه هایی که به لهجه های محلی ایرانی سروده می شده است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

فهلویات در فرهنگ معین

  • (فَ لَ یّ) (اِ. ) اشعار و ترانه هایی با اوزان عروضی یا هجایی که به زبان ها یا لهجه های محلی و روستایی سروده شده. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

فهلویات در لغت نامه دهخدا

  • فهلویات. [ف َ ل َ وی یا] (اِ) ج ِ فهلوی و فهلویه. (فرهنگ فارسی معین). || به ترانه های ملی ایران اطلاق شده است. رجوع به فهلویه شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فهلویات در فرهنگ عمید

  • اشعار و ترانه‌هایی که به لهجه‌های محلی یا روستایی سروده شده، مانند اشعار باباطاهر عریان و ترانه‌هایی که در فارس، کرمان، و بعضی نواحی دیگر متداول است،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

فهلویات در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (تک: فهلویه) از ریشه ی پارسی آن چه به زبان پهلوی باشد خسروانی (اسم) جمع فهلویه و فهلوی. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه