معنی فناشدنی

حل جدول

فناشدنی

میرا، ناپایدار

فرهنگ عمید

گذشتنی

قابل گذشتن،
پایان‌یافتنی، فناشدنی: هرگز به پنج ‌روزه حیات گذشتنی / خرم کسی شود مگر از موت غافلی (سعدی۲: ۶۸۰)،

معادل ابجد

فناشدنی

495

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری