معنی فنا

فنا
معادل ابجد

فنا در معادل ابجد

فنا
 • 131
حل جدول

فنا در حل جدول

 • نیستی و نابودی، از مراحل هفت گانه عرفان
 • عدم، نیستی، هلاک، انهدام، زوال، نابودی
 • نیستی، نابودی
 • از مراحل هفت گانه عرفان
 • فیلمی از کونال کوهلی
 • موت
 • نیستی، نابودی، از مراحل هفت گانه عرفان
 • زوال
مترادف و متضاد زبان فارسی

فنا در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • انهدام، زوال، عدم، مردن، مرگ، موت، نابودی، نیستی، نیستی، هلاک،
  (متضاد) بقا، هستی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

فنا در فرهنگ معین

 • (مص ل. ) نیست شدن، نابود شدن، (اِمص. ) نیستی، نابودی. [خوانش: (فَ) [ع. فناء]]. توضیح بیشتر ...
 • (فِ) [ع. فناء] (اِ.) پیش سرای که فراخ و گشاده باشد.
لغت نامه دهخدا

فنا در لغت نامه دهخدا

 • فنا. [ف َ] (اِ) دارویی است که آن را به فارسی روباه تربک خوانند و به عربی عنب الثعلب. (فهرست مخزن الادویه). توضیح بیشتر ...
 • فنا. [ف َ] (ع اِ) ج ِ فناه. (منتهی الارب).

 • فنا. [ف ِ] (ع اِ) فناء. رجوع به فِناء شود.

 • فنا. [ف َ] (از ع، اِمص) نابودی. (یادداشت مؤلف). فناء. (فرهنگ فارسی معین):
  وآنکه فزون آمد خود کم شود
  چون به همه حال جهان را فناست.
  ناصرخسرو.
  فانی نشود هرچه کآن بقا یافت
  زیرا که بقا علت فنا نیست.
  ناصرخسرو.
  گر اجناس و انواع باقی بدند
  زبهر چه مر شخصها را فناست ؟
  ناصرخسرو.
  هر کس قدم در حرم عالم نهاد هرآینه بزودی بی شک داغ فنا به پیشانی او نهند. (قصص الانبیاء).
  طرفه مردی ام، چندین چه غم عمر خورم
  چون یقینم که سرانجام من از عمر فناست. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فنا در فرهنگ عمید

 • نیست شدن، نابود شدن،
  [مقابلِ بقاء] نیستی، نابودی،
  (تصوف) تبدیل صفات انسان به ‌صفات الهی،. توضیح بیشتر ...
 • جلوخان، پیشگاه، آستانه،
فارسی به انگلیسی

فنا در فارسی به انگلیسی

 • Destruction, Ending, Fate, Grave, Nirvana, Undoing
فارسی به عربی

فنا در فارسی به عربی

ترکی به فارسی

فنا در ترکی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

فنا در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ تاجریزی سگ انگور، پشکل در برخی واژه نامه ها ((فنا ء)) آمده که نادرست است. ‎ (مصدر) سپری شدن نیست گردیدن، (اسم) نیستی زوال نابودی، به معانی متعدد اطلاق شود: الف ‎- زوال شعور سالک است بر اثر استیلای ظهور حق بر باطن وی. ب - سقوط و زوال اوصاف مذموم در مقابل بقا ء که وجود و پدید آمدن اوصاف محمود است ج - فنا ء در شیخ که عبارت از تبدیل و تحول صفات مرید است به صفات شیخ و به عبارت دیگر فنا ء مرید است در مراد که اولین مرتبت فنا می باشد، فنا ء فی الله که تبدیل صفات بشریت به صفات حق تعالی و خصایص الهی است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید