معنی فم

فم
معادل ابجد

فم در معادل ابجد

فم
 • 120
حل جدول

فم در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

فم در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

فم در فرهنگ معین

 • (فَ) [ع.] (اِ.) دهان، ج. افواه.
لغت نامه دهخدا

فم در لغت نامه دهخدا

 • فم. [ف َ / ف ِ] (ع اِ) دهان. (ترجمان علامه ٔ جرجانی ترتیب عادل بن علی) (منتهی الارب). دهن. (یادداشت مؤلف). ج، افواه. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). به هر سه حرکت و به تشدیدمیم نیز آمده است. (غیاث) (منتهی الارب). ج، افواه، افمام، و برای جمع افمام به اعتبار اصل واحدی نیست زیرا اصل فم، فوه است. (از اقرب الموارد):
  همی به وصف تو جنبد ضمیرم اندر دل
  همی به مدح تو گردد زبانم اندر فم.
  مسعودسعد.
  پسته و فندق ز مهر و کین تو آگه شدند
  این فم از مدحت گشاد و آن ز بیمت بست فم. توضیح بیشتر ...
 • فم. [ف ُم ْ م َ] (ع حرف ربط) سپس. حرف عطف است. لغتی است در ثم. (منتهی الارب). رجوع به ثُم َّ شود. توضیح بیشتر ...
 • فم. [ف َ] (اِ) چادری باشد که نثارچینان بر سر چوب بندند و بدان از هوا نثار ربایند. (برهان، لغات ملحقه ٔآخر کتاب). مصحف فخم است. (حاشیه ٔ برهان چ معین). توضیح بیشتر ...
 • فم. [ف َ] (اِخ) دهی است از بخش طرخوران شهرستان اراک که از قصبات قدیمی وآباد این ناحیه است. آب مشروب و زراعتی آن از پانزده رشته قنات تأمین میشود. این قصبه دارای بناهای تاریخی کهنه ای است که از جمله ٔ آنها مسجد شش ناو، مسجد جامع، امامزاده ای از بناهای سال 1066 هَ. ق. ، مقبره ٔ ابوالعلاء از سال 1073 هَ. ق. ، قلعه ٔ خرابه بنام قلعه ٔ گیو و جز آن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فم در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

فم در فارسی به انگلیسی

عربی به فارسی

فم در عربی به فارسی

 • تکه , تخته , تخته کف , کلوخه , مقدار بزرگ و زیاد , یک دهن غذا , دهان , ملوان , دهانه , مصب , مدخل , بیان , صحبت , گفتن , دهنه زدن () , در دهان گذاشتن () , ادا و اصول در اوردن , لقمه , دهن پر , مقدار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

فم در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

فم در فرهنگ فارسی آزاد

 • فَم، دهان (جمع: اَفوام، اَفمام)، (در اصل فَوه می باشد با جمع: اَفواه)،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه