معنی فلوره

فرهنگ عمید

فلوره

نوعی شمشیر با خاصیت فنری که سر آن تکمه دارد،
(ورزش) = شمشیربازی

حل جدول

فلوره

از رشته های شمشیر بازی


اپه ، سابر ، فلوره

از رشته های شمشیربازی

رشته ای در شمشیربازی


اپه، سابر، فلوره

از رشته های شمشیربازی


رشته ای در شمشیربازی

اپه، سابر، فلوره


از رشته‌های شمشیربازی

فلوره


رشته شمشیر بازی

اپه، فلوره


از رشته های شمشیربازی

اپه، سابر، فلوره


از رشته های شمشیر بازی

اپه، سابر، فلوره


اسلحه شمشیربازی

اپه ،‌سابر ، فلوره


رشته ای در شمشیر بازی

اپه ، فلوره ، سابر


از شمشیر بازی

شمشیر بازی امروزی ، ورزشی انفرادی است که در دو گروه زنان و مردان در بازیهای المپیک شرکت می کند و برحسب نوع شمشیر به کار رفته بر سه نوع است: اِپِه، سابر، فلوره

گویش مازندرانی

فلوره

صدای بینی و حنجره

لغت نامه دهخدا

سابرااو

سابرااو. [اُ] (اِخ) جزیره ای است در اقیانوس کبیر و در مشرق جزیره ٔ فلوره به طول پنجاه هزارگز و عرض بیست هزار گز که مرکز آن قصبه ٔ آدناره است. و اکثر اهالی آن بتبلیغ پرتغالیهامذهب کاتولیک را پذیرفته اند. (قاموس الاعلام ترکی).

معادل ابجد

فلوره

321

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری