معنی فلوره

فلوره
معادل ابجد

فلوره در معادل ابجد

فلوره
  • 321
حل جدول

فلوره در حل جدول

  • از رشته های شمشیر بازی
فرهنگ عمید

فلوره در فرهنگ عمید

  • نوعی شمشیر با خاصیت فنری که سر آن تکمه دارد،
    (ورزش) = شمشیربازی. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

فلوره در گویش مازندرانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید