معنی فلانی

فلانی
معادل ابجد

فلانی در معادل ابجد

فلانی
 • 171
حل جدول

فلانی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

فلانی در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

فلانی در فرهنگ معین

 • [ع - فا.] (ص نسب.) نک فلان.
لغت نامه دهخدا

فلانی در لغت نامه دهخدا

 • فلانی. [ف ُ] (اِ) (ضمیر مبهم) فلان. بهمان. در تداول بین فلان و فلانی فرق است. در فلان نوعی ابهام مندرج است اما اگر کسی بگوید «از قول من به آن آقا بگویید فلانی با شما کار دارد»، دیگر ابهام در آن نیست. (از فرهنگ فارسی معین). ولی ظاهراً در قدیم هر دو به یک معنی به کار میرفته است:
  بجز مرگ در راه حقت که آرد
  ز تقلید رای فلان و فلانی.
  ناصرخسرو.
  ناید حسد و رشک کهین چاکر او را
  نز ملک فلانی و نه از مال فلانیش.
  ناصرخسرو. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

فلانی در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

فلانی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • بهمانه بهمانی (صفت) فلان بهمان: بمیر ای حکیم از چنین زندگانی ازین زندگانی چو بمردی بمانی. بجز مرگ در راه حقت که آرد زتقلید رای فلان و فلانی. در تداول بین فلان و فلانی فرقی است در فلان نوعی ابهام مندرج است اما اگر به کسی بگوید: از قول من بان آقا بگویید فلانی با شما کار دارد ابهام از میان می رود. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

فلانی در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید