معنی فغان

فغان
معادل ابجد

فغان در معادل ابجد

فغان
 • 1131
حل جدول

فغان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

فغان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • افغان، زاری، صیحه، ضجه، عربده، غوغا، فریاد، ناله، نفیر، نوحه
فرهنگ معین

فغان در فرهنگ معین

 • آه، ناله، بانگ، فریاد. [خوانش: (فَ) (اِ.) = افغان: ]
لغت نامه دهخدا

فغان در لغت نامه دهخدا

 • فغان. [ف َ] (صوت) افغان. (فرهنگ فارسی معین). کلمه ٔ تأسف، یعنی آه، دریغا، دردا. (ناظم الاطباء). ای فریاد. ای وای. امان:
  فغان از این غراب بین و وای او
  که در نوا فگندمان نوای او.
  منوچهری.
  چه گویم ای رسول هجرگویم
  فغان ما را از این ناخوش فغانت.
  ناصرخسرو.
  فغان زین چرخ کز نیرنگ سازی
  گهی شیشه کند، گه شیشه بازی.
  نظامی.
  ای فغان از یار ناجنس ای فغان
  همنشین نیک جویید ای مهان.
  مولوی.
  فغان که با همه کس غائبانه باخت فلک
  که کس نبود که دستی از این دغا ببرد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فغان در فرهنگ عمید

 • آه، ناله، بانگ، فریاد،
فارسی به انگلیسی

فغان در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

فغان در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

فغان در فارسی به عربی

نام های ایرانی

فغان در نام های ایرانی

 • دخترانه، افغان شیون، فریاد
فرهنگ فارسی هوشیار

فغان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • کلمه تاسف یعنی آه، ای فریاد، دردا، امان
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه