معنی فطانت

فطانت
معادل ابجد

فطانت در معادل ابجد

فطانت
  • 540
حل جدول

فطانت در حل جدول

  • زیرکی و هشیاری
مترادف و متضاد زبان فارسی

فطانت در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • دها، زیرکی، هشیاری، هوشیاری، درک، فهم
فرهنگ معین

فطانت در فرهنگ معین

  • (مص م. ) درک کردن، زیرک و دانا بودن، (اِمص. ) ادراک، دریافت، زیرکی، هوشیاری. [خوانش: (فَ یا فِ نَ) [ع. فطانه]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

فطانت در لغت نامه دهخدا

  • فطانت. [ف َ ن َ] (ع اِمص) زیرکی و دانایی. (غیاث). زیرکی و هوشیاری. || (مص) درک کردن. دریافتن. (فرهنگ فارسی معین). فهمیدن و ادراک کردن. || ماهر شدن در کاری. (از اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فطانت در فرهنگ عمید

  • زیرکی، هوشیاری، دانایی،
فرهنگ فارسی هوشیار

فطانت در فرهنگ فارسی هوشیار

  • زیرکی، دانائی، درک کردن، دریافتن
فرهنگ فارسی آزاد

فطانت در فرهنگ فارسی آزاد

  • فِطانَت، فَطانَت، در فارسی با معانی هوشیاری و دانائی، تیز فهمی و زیرکی، حذاقت و مهارت مصطلح است ولی در عربی « فِطنَه» متداول است،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید