معنی فریفته شدن

فریفته شدن
معادل ابجد

فریفته شدن در معادل ابجد

فریفته شدن
 • 1129
حل جدول

فریفته شدن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

فریفته شدن در لغت نامه دهخدا

 • فریفته شدن. [ف ِ / ف َ ت َ / ت ِ ش ُدَ] (مص مرکب) گول خوردن. فریب خوردن:
  خردمند آن است که به نعمتی و عشوه ای که زمانه دهد فریفته نشود. (تاریخ بیهقی).
  فریفته مشو ای نوجوان بدانکه برو
  چه بوستان بقد سرو بوستان شده ای.
  ناصرخسرو.
  اگر بزر فریفته نشود چنان کنیم. (قصص الانبیاء). ملک را فریفته نباید شد. (کلیله و دمنه). شیر به حدیث تو فریفته شد. (کلیله و دمنه). هرکه به لابه ٔ دشمن فریفته شود سزای او این است. (کلیله و دمنه). توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

فریفته شدن در فارسی به ترکی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید