معنی فریده

فریده
معادل ابجد

فریده در معادل ابجد

فریده
  • 299
حل جدول

فریده در حل جدول

فرهنگ معین

فریده در فرهنگ معین

  • مؤنث فرید، ا ز نام های زنان، در فارسی به معنی: مغرور، متکبر. [خوانش: (فَ دِ) [ع. فریده] (ص. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

فریده در لغت نامه دهخدا

  • فریده. [ف َ دَ / دِ] (ص) خودرأی و مغرور. (برهان).

فرهنگ عمید

فریده در فرهنگ عمید

نام های ایرانی

فریده در نام های ایرانی

  • دخترانه، پرارزش، مؤنث فرید
فرهنگ فارسی هوشیار

فریده در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ پهلوی

فریده در فرهنگ پهلوی

  • ثابت سخن، با غرور
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید