معنی فریاد رس

فریاد رس
معادل ابجد

فریاد رس در معادل ابجد

فریاد رس
  • 555
حل جدول

فریاد رس در حل جدول

  • فریادرس. [ف َرْ یا رَ / رِ] (نف مرکب) دادگر. دادرس. (آنندراج) (انجمن آرا). دستگیر. یاری کننده. دادرس. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

فریاد رس در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید