معنی فریادزدن

حل جدول

فریادزدن

بانگ، هوار

فارسی به انگلیسی

گویش مازندرانی

تشر تشور هاکردن

سرزنش کردن، بر سر کسی فریادزدن

معادل ابجد

فریادزدن

356

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری