معنی فروپاشیدن

فروپاشیدن
معادل ابجد

فروپاشیدن در معادل ابجد

فروپاشیدن
  • 653
حل جدول

فروپاشیدن در حل جدول

فارسی به انگلیسی

فروپاشیدن در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید