معنی فرومایگى

فرومایگى
معادل ابجد

فرومایگى در معادل ابجد

فرومایگى
  • 357
حل جدول

فرومایگى در حل جدول

  • دنائت، سفلگی، خست، پستی، خواری، ناکسی

گوگل

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه