معنی فرومایگى

حل جدول

فرومایگى

دنائت، سفلگی، خست، پستی، خواری، ناکسی

معادل ابجد

فرومایگى

357

قافیه

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری

گوگل