معنی فرومایه

فرومایه
معادل ابجد

فرومایه در معادل ابجد

فرومایه
 • 342
حل جدول

فرومایه در حل جدول

 • سفله

  لییم

  لئیم

  رذیل

  خسیس

  خس

  دون

  رذل

  ناکس

  سبکسر

  پست

  بیشتر بدانید:
  این لغت در ادبیات فارسی کاربرد زیادی داشته و به معنی شخصی که کارهای دنی و سهل کند. همچنین به فرد بی اصل و نسب نیز گفته می شود. توضیح بیشتر ...
 • وغب
 • خس
 • ناکس
 • لییم
 • سفله
مترادف و متضاد زبان فارسی

فرومایه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بدسرشت، بی‌آبرو، بی‌اعتبار، بی‌سروپا، بی‌قدر، پست، پست‌فطرت، جلب، حقیر، خسیس، خوار، دنی، دون، دون‌همت، ذلیل، رذل، رذیل، زبون، سفله، کنس، متذلل، ناچیز، ناستوده، ناکس، نانجیب، وغب،
  (متضاد) جلیل. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

فرومایه در فرهنگ معین

 • دون، پست، خسیس، مفلس، نادان، بی هنر. [خوانش: (~. یِ) (ص مر. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

فرومایه در لغت نامه دهخدا

 • فرومایه. [ف ُ ی َ / ی ِ] (ص مرکب) بداصل. (برهان). آنکه تبار و نسب عالی ندارد. پست. وضیع. مقابل گرانمایه. (یادداشت بخط مؤلف):
  بجای هر گرانمایه فرومایه نشانیده.
  رودکی.
  فرومایه ای بود خسرو به نام
  نه چیز و نه هوش و نه نام و نه کام.
  فردوسی.
  تهمتن مر آن رخش را تیز کرد
  ز خون فرومایه پرهیز کرد.
  فردوسی.
  تا همی یابد در دولت شاه
  بر بداندیش فرومایه ظفر.
  فرخی.
  همه شب با دل او بود پیکار
  که تا کی زین فرومایه کشم بار.
  فخرالدین اسعد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فرومایه در فرهنگ عمید

 • پست، ناکس، بدسرشت،
  [قدیمی] فقیر، مفلس،
  [قدیمی] بی‌فضل‌و‌هنر، نادان، کم‌مایه: ندهد هوشمند روشن‌رٲی / به فرومایه کارهای خطیر (سعدی: ۱۶۰)،
  [قدیمی] بی‌ارزش: بیت فرومایهٴ این منزحف / قافیهٴ هرزۀ آن شایگان (خاقانی: ۳۴۳)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

فرومایه در فارسی به انگلیسی

 • Abject, Base, Cad, Caddish, Decadent, Dirty, Effete, Gross, Ignoble, Insignificant, Low, Lowbred, Mean, Menial, Rogue, Scamp, Sordid, Varlet, Vile, Villainous. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

فرومایه در فارسی به عربی

 • دنیی، سریر، مستوی واطی، منحط
فارسی به آلمانی

فرومایه در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید