معنی فروتنی

فروتنی
معادل ابجد

فروتنی در معادل ابجد

فروتنی
 • 746
حل جدول

فروتنی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

فروتنی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • افتادگی، تواضع، خاکساری، خشوع، خضوع،
  (متضاد) استکبار، برتنی، غرور. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

فروتنی در لغت نامه دهخدا

 • فروتنی. [ف ُ ت َ] (حامص مرکب) افتادگی. خضوع. تواضع. مقابل برتنی و کبر و عجب. نرم گردنی. خفض جناح. (یادداشت بخط مؤلف):
  فخرش بفضل و اصل بزرگ وفروتنی است
  وین هر سه چیز نیست برون از شمار او.
  فرخی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فروتنی در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

فروتنی در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

فروتنی در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

فروتنی در فارسی به عربی

فارسی به آلمانی

فروتنی در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

فروتنی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید