معنی فرماندهی

فرماندهی
معادل ابجد

فرماندهی در معادل ابجد

فرماندهی
 • 390
حل جدول

فرماندهی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

فرماندهی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • امارت، پیشوایی، حکمرانی، سرداری
لغت نامه دهخدا

فرماندهی در لغت نامه دهخدا

 • فرماندهی. [ف َ دِ] (حامص مرکب) فرمانده بودن:
  دردستانی کن و درماندهی
  تات رسانند به فرماندهی.
  نظامی.
  به فرمان بری کوش کآرد بهی
  که فرمان بری به ز فرماندهی.
  نظامی.
  به فرماندهی سر ندارد گران
  جهان را سپارد به فرمان بران.
  نظامی.
  به آزار فرمان مده بر رهی
  که باشد که افتد به فرماندهی.
  سعدی.
  بزرگیش بخشید و فرماندهی
  ز شاخ امیدش برآمد بهی.
  سعدی.
  امید هست که زودت به بخت نیک ببینم
  تو شاد گشته به فرماندهی و من به غلامی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فرماندهی در فرهنگ عمید

 • (نظامی) شغل و عمل فرمانده،

  [قدیمی] حکومت،
فارسی به انگلیسی

فرماندهی در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

فرماندهی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ عمل و شغل فرمانده حکومت امارت امیری، ریاست واحدی از سربازان. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید