معنی فرمانبردار

فرمانبردار
معادل ابجد

فرمانبردار در معادل ابجد

فرمانبردار
  • 778
حل جدول

فرمانبردار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

فرمانبردار در مترادف و متضاد زبان فارسی

فارسی به انگلیسی

فرمانبردار در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

فرمانبردار در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

فرمانبردار در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (صفت) مطیع تابع. توضیح بعضی این کلمه را به فتح ب خوانند از مصدر فرمان برداشتن. ولی این مصدر در فارسی مستعمل نیست و این ترکیب صفت فاعلی است از فرمان بردن. نامبردار باربردار. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

فرمانبردار در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

فرمانبردار در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید