معنی فرضیه

فرضیه
معادل ابجد

فرضیه در معادل ابجد

فرضیه
 • 1095
حل جدول

فرضیه در حل جدول

 • حدس، گمان، تئوری، نظریه
 • حکم ثابت نشده علمى
 • تئوری
مترادف و متضاد زبان فارسی

فرضیه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تئوری، نظریه، انگاره، حدس
فرهنگ معین

فرضیه در فرهنگ معین

 • حدس، گمان، حدس و گمان درباره یک موضوع علمی. [خوانش: (فَ یِّ) [ع. فرضیه] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

فرضیه در لغت نامه دهخدا

 • فرضیه. [ف َ ضی ی َ] (ع اِ) واجب. || گمان و حدس و قیاس. (ناظم الاطباء). نظری که درباره ٔ یک مسأله ٔ علمی یا تحقیقی با توجه به معلومات و تجارب گذشته ابراز شود و هنوز به اثبات نرسیده باشد. هر فرضیه پس از اثبات قانون علمی میشود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فرضیه در فرهنگ عمید

 • حدس و گمان،
  نظریه‌ای دربارۀ یک موضوع علمی متکی بر شواهد و استدلال،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فرضیه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

فرضیه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

فرضیه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

فرضیه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

فرضیه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • واجب، گمان و حدس و قیاس
فارسی به ایتالیایی

فرضیه در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

فرضیه در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه