معنی فرصاد

فرصاد
معادل ابجد

فرصاد در معادل ابجد

فرصاد
  • 375
حل جدول

فرصاد در حل جدول

فرهنگ معین

فرصاد در فرهنگ معین

  • درخت توت یا توت سرخ، میوه توت، رنگی است سرخ. [خوانش: (فِ) [ع. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

فرصاد در لغت نامه دهخدا

  • فرصاد. [ف ِ] (ع اِ) تود یا توت سرخ یا بار آن. (از منتهی الارب). توت سفید را گویند و آن در خاصیت قائم مقام انجیر است. اگر برگ آن را با برگ انجیر سیاه و برگ انگوردر آب باران بجوشانند و موی را بدان بشویند سیاه گرداند. (برهان). اسم عربی توت سفید. (حکیم مؤمن). توت شامی که در ماوراءالنهر است و آن را خرتوت گویند. (ترجمه ٔ صیدنه). توت و گفته اند بار توت و گفته اند توت سرخ و منه قول الاسودبن یعفر: «قنأت أنامله من الفرصاد». توضیح بیشتر ...
فرهنگ گیاهان

فرصاد در فرهنگ گیاهان

فرهنگ فارسی هوشیار

فرصاد در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ توت تود، توت سرخ، سرخابی از رنگ ها، هسته ی انگور (اسم) درخت توت یا توت سرخ، میوه توت، رنگی است سرخ. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید