معنی فرشینه

حل جدول

فرشینه

معادل فارسی موکت

موکت


موکت

فرشینه

کفپوش، فرشینه


معادل فارسی موکت

فرشینه

فارسی به انگلیسی

فرشینه‌

Moquette, Tapestry

واژه پیشنهادی

مترادف و متضاد زبان فارسی

موکت

کف‌پوش، فرشینه، زیلوی ماشینی

فرهنگ معین

موکت

(مُ کِ) [فر.] (اِ.) نوعی کف پوش درشت باف با پرز بلند یا کوتاه، فرشینه. (فره).

معادل ابجد

فرشینه

645

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری