معنی فرستادگان

حل جدول

فارسی به عربی

با فرستادگان … مذاکره نمود

أجری محادَثاتٍ مع ممثّلی…

فرهنگ فارسی هوشیار

سید المرسلین

سرور فرستادگان


شیخ السفرا ء

سالار فرستادگان


رسول دار

سالار بار میزبان فرستادگان

فرهنگ معین

آمدگان

(مَ دِ) (اِ.) فرستادگان، رسولان.


صوادر

(صَ دِ) [ع.] (اِ.) جِ صادر؛ فرستادگان.

آیه های قرآن

کَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِینَ

قوم لوط فرستادگان (خدا) را تکذیب کردند،


کذبت قوم لوط المرسلین

قوم لوط فرستادگان (خدا) را تکذیب کردند،


قَالَ فَمَا خَطْبُکُمْ أَیُّهَا الْمُرْسَلُونَ

(ابراهیم) گفت: «مأموریت شما چیست اى فرستادگان (خدا) ؟»

(سپس) گفت: «مأموریت شما چیست اى فرستادگان خدا؟»


قال فما خطبکم ایها المرسلون

(ابراهیم) گفت: «مأموریت شما چیست اى فرستادگان (خدا) ؟»

(سپس) گفت: «مأموریت شما چیست اى فرستادگان خدا؟»


فلما جاء ال لوط المرسلون

هنگامى که فرستادگان (خدا) به سراغ خاندان لوط آمدند...

عربی به فارسی

أجری محادَثاتٍ مع ممثّلی…

با نمایندگان … گفتگو (مذاکره) کرد , با فرستادگان … مذاکره نمود

معادل ابجد

فرستادگان

816

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری