معنی فرزندان

واژه پیشنهادی

فرزندان

زادگان

اولاد

حل جدول

فرزندان

ابنا

بنی

عترت


فرزندان انسان

آدم


از فرزندان چنگیزمغول

جغتای


اولاد و فرزندان

عترت


از فرزندان چنگیزخان

اکتای، تولوی، جوچی

اکتای، جوچی

جوچی، اکتای


نسل و فرزندان

ذریه


نوه و فرزندان

نبیره، نتیجه.


فرزندان و خانواده

اهل بیت


از فرزندان چنگیز

جوجی

معادل ابجد

فرزندان

392

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری