معنی فردین

لغت نامه دهخدا

فردین

فردین. [ف َ دَ] (ع ص، اِ) تثنیه ٔ فرداست در حالت نصب و جر: لقیته فردین، دیدم او را و با ما دیگری نبود. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد).

فردین. [ف َ دَ] (اِخ) کاریزی است. (منتهی الارب).

فردین. [ف َ دَ] (اِخ) فلاتی است دور و در شعر طرفهبن عبد مذکور است. (معجم البلدان).

فردین. [ف َ] (اِ) مخفف فروردین که ماه اول باشد از سال و بودن آفتاب است در برج حَمَل و آن برج اول است از دوازده برج فلک. (برهان). رجوع به فروردین و فرودین شود.

فرهنگ عمید

فردین

فروردین

حل جدول

فردین

یگانه، یکتا

یگانه و یکتا


یگانه و یکتا

فردین


یکتا

فردین


از بازیکنان تراکتورسازی

فردین عابدینی

نام های ایرانی

فردین

پسرانه، فروردین

معادل ابجد

فردین

344

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری