معنی فردین

فردین
معادل ابجد

فردین در معادل ابجد

فردین
  • 344
حل جدول

فردین در حل جدول

لغت نامه دهخدا

فردین در لغت نامه دهخدا

  • فردین. [ف َ] (اِ) مخفف فروردین که ماه اول باشد از سال و بودن آفتاب است در برج حَمَل و آن برج اول است از دوازده برج فلک. (برهان). رجوع به فروردین و فرودین شود. توضیح بیشتر ...
  • فردین. [ف َ دَ] (ع ص، اِ) تثنیه ٔ فرداست در حالت نصب و جر: لقیته فردین، دیدم او را و با ما دیگری نبود. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
  • فردین. [ف َ دَ] (اِخ) فلاتی است دور و در شعر طرفهبن عبد مذکور است. (معجم البلدان). توضیح بیشتر ...
  • فردین. [ف َ دَ] (اِخ) کاریزی است. (منتهی الارب).

فرهنگ عمید

فردین در فرهنگ عمید

نام های ایرانی

فردین در نام های ایرانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید