معنی فرخنده

فرخنده
معادل ابجد

فرخنده در معادل ابجد

فرخنده
 • 939
حل جدول

فرخنده در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

فرخنده در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • باسعادت، باشگون، خجسته، خوش‌یمن، سعد، فرخ، فرخ‌پی، مبارک، متبارک، متبرک، میمون، همایون،
  (متضاد) نحس. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

فرخنده در فرهنگ معین

 • (فَ رْ خُ دِ) (ص.) مبارک، خجسته.
لغت نامه دهخدا

فرخنده در لغت نامه دهخدا

 • فرخنده. [ف َ خ ُ دَ / دِ] (ص) مبارک و میمون. (برهان). مبارک. (صحاح الفرس). همایون. فری. (یادداشت به خط مؤلف):
  آمد نوروز و نو دمید بنفشه
  بر ما فرخنده باد و بر تو مرخشه (؟).
  منجیک ترمذی.
  ز توران سوی زابلستان شدند
  به نزدیک فرخنده دستان شدند.
  فردوسی.
  چو بر تخت بنشست فرخنده زو
  ز گیتی یکی آفرین خواست نو.
  فردوسی.
  شکست اندرآید به ایران سپاه
  کنی روز فرخنده بر ما سیاه.
  فردوسی.
  عید تو فرخ و روز توبود فرخنده
  روز آن فرخ و فرخنده که گوید آمین. توضیح بیشتر ...
 • فرخنده. [ف َ خ ُ دِ] (اِخ) دهی است از دهستان برون بخش حومه ٔ شهرستان فردوس، واقع در بیست ویک هزارگزی شمال خاوری فردوس و چهارهزارگزی خاور شوسه ٔ عمومی بجستان به فردوس. ناحیه ای است کوهستانی، معتدل و دارای ده تن سکنه. از قنات مشروب میشود. محصولاتش غلات و ابریشم است. اهالی به کشاورزی و کرباس بافی گذران میکنند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فرخنده در فرهنگ عمید

 • مبارک، میمون، خجسته،

  [قدیمی] خوشبخت،
فارسی به انگلیسی

فرخنده در فارسی به انگلیسی

 • Auspicious, Beatific, Blessed, Brave, Bright, Fortunate, Happy, Holiday, Lucky, Propitious, Prosperous, Salubrious. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

فرخنده در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

فرخنده در فارسی به عربی

 • سعید، مبتهج، مبشر بالخیر
نام های ایرانی

فرخنده در نام های ایرانی

 • دخترانه، شاد، مبارک، خجسته، میمون
فرهنگ فارسی هوشیار

فرخنده در فرهنگ فارسی هوشیار

 • میمون، مبارک، همایون، مبارکی، خجستگی، میمنت
فرهنگ پهلوی

فرخنده در فرهنگ پهلوی

فارسی به آلمانی

فرخنده در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید