معنی فرجاد

فرجاد
معادل ابجد

فرجاد در معادل ابجد

فرجاد
  • 288
حل جدول

فرجاد در حل جدول

  • فاضل و دانشمند
مترادف و متضاد زبان فارسی

فرجاد در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • حکیم، دانا، دانشمند، عالم، فاضل
لغت نامه دهخدا

فرجاد در لغت نامه دهخدا

  • فرجاد. [ف َ] (ص) فاضل و دانشمند. (برهان). ظاهراً برساخته ٔ فرقه ٔ آذرکیوان است. (از حاشیه ٔ برهان چ معین). توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

فرجاد در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

فرجاد در فارسی به عربی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه