معنی فرجاد

لغت نامه دهخدا

فرجاد

فرجاد.[ف َ] (ص) فاضل و دانشمند. (برهان). ظاهراً برساخته ٔ فرقه ٔ آذرکیوان است. (از حاشیه ٔ برهان چ معین).

حل جدول

فرجاد

فاضل و دانشمند

مترادف و متضاد زبان فارسی

فرجاد

حکیم، دانا، دانشمند، عالم، فاضل

فارسی به عربی

فرجاد

مطلع

فارسی به انگلیسی

فرجاد

Learned

واژه پیشنهادی

سریالی تلویزیونی با بازی جلیل فرجاد

سریالی تلویزیونی با بازی جلیل فرجاد

روزهای ابدی

فاخته

در بند اروند

بوی سیب


فیلمی سینمایی با بازی جلیل فرجاد

حلقه های ازدواج

نطفه شوم

کوچه و موزه

گشتی ها

بازداشتگاه

معادل ابجد

فرجاد

288

قافیه

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری