معنی فرایند

فرایند
معادل ابجد

فرایند در معادل ابجد

فرایند
  • 345
حل جدول

فرایند در حل جدول

فرهنگ معین

فرایند در فرهنگ معین

  • (فَ یَ) مجموعه عملیات و مراحل لازم برای رسیدن به یک هدف مشخص. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

فرایند در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

فرایند در فارسی به عربی

فارسی به آلمانی

فرایند در فارسی به آلمانی

  • Bearbeiten, Verarbeiten, Verfahren, Vorgang (m)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید