معنی فراوانی

فراوانی
معادل ابجد

فراوانی در معادل ابجد

فراوانی
 • 348
حل جدول

فراوانی در حل جدول

 • وفور
 • بسیاری، وفور، فراخی، کثرت، تکرر وقوع، بسامد
 • رغد
مترادف و متضاد زبان فارسی

فراوانی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ارزانی، بسیاری، فراخی، کثرت، وفور، بسامد، تکرروقوع،
  (متضاد) تنگی، قلت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

فراوانی در فرهنگ معین

 • (~.) (حامص.) بسیاری، وفور.
لغت نامه دهخدا

فراوانی در لغت نامه دهخدا

 • فراوانی. [ف َ] (حامص) بسیاری. کثرت. (ناظم الاطباء):
  قطره ٔ اشکم، اما ز فراوانی ضعف
  طاقتی نیست که از دیده به مژگان برسم.
  خاقانی.
  || وفور نعمت. بسیاری طعام و خوراک. (ناظم الاطباء). خصب. رخاء. فراخی. نقیض تنگی. (یادداشت به خط مؤلف). || عمق. (ناظم الاطباء). || در اصطلاح علوم تجربی در کتابهای درسی و دانشگاهی در مقابل کلمه ٔ فرانسوی «فرکانس » به کار میرود که به معنی بسامد، تکرر و کثرت وقوع است. رجوع به فرکانس شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فراوانی در فرهنگ عمید

 • بسیاری، کثرت،

  وفور نعمت،
فارسی به انگلیسی

فراوانی در فارسی به انگلیسی

 • Affluence, Abundance, Amplitude, Cornucopia, Excess, Exorbitance, Extensiveness, Muchness, Overflow, Plenitude, Plenty, Preponderance, Preponderancy, Profusion, Superabundance, Superfluity, Wealth. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

فراوانی در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

فراوانی در فارسی به عربی

 • تردد، حماس، غزاره، کثیر، مسرف، وفره، یسر
فرهنگ فارسی هوشیار

فراوانی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ بسیاری کثرت، وفور نعمت خصب رخا ء فراخی، بسامد تکرر کثرت وقوع. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

فراوانی در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

فراوانی در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید