معنی فراهانی

فراهانی
معادل ابجد

فراهانی در معادل ابجد

فراهانی
  • 347
حل جدول

فراهانی در حل جدول

  • بازیگر فیلم پسر تهرونی
لغت نامه دهخدا

فراهانی در لغت نامه دهخدا

  • فراهانی. [ف َ] (ص نسبی) منسوب به فراهان. رجوع به فراهان شود.

  • فراهانی. [ف َ] (اِخ) ادیب الممالک. رجوع به ادیب فراهانی شود.

  • فراهانی. [ف َ] (اِخ) قائم مقام، ابوالقاسم. رجوع به قائم مقام شود. توضیح بیشتر ...
  • فراهانی. [ف َ] (اِخ) قائم مقام، میرزا بزرگ. رجوع به قائم مقام شود. توضیح بیشتر ...
  • فراهانی. [ف َ] (اِخ) میرزا تقی خان امیرنظام. رجوع به امیرکبیر شود. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید