معنی فرامین

فرامین
معادل ابجد

فرامین در معادل ابجد

فرامین
  • 381
حل جدول

فرامین در حل جدول

فرهنگ معین

فرامین در فرهنگ معین

  • (فَ) [معر.] (اِ.) جِ فرمان.
لغت نامه دهخدا

فرامین در لغت نامه دهخدا

  • فرامین. [ف َ] (ع اِ) ج ِ فرمان. این تصرف فارسی زبانان عربی دان است که جمع لفظ فارسی به طور عربی آورده اند. (آنندراج). ج ِ فَرَمان فارسی است. (از اقرب الموارد). رجوع به فرمان شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فرامین در فرهنگ عمید

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فرامین در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

فرامین در کلمات بیگانه به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

فرامین در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

فرامین در فرهنگ فارسی آزاد

  • فَرامِین، احکام سلطانی، اوامر پادشاه یا مقامی عظیم (مفرد: فَرمان)،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید