معنی فراموش کردن

فراموش کردن
معادل ابجد

فراموش کردن در معادل ابجد

فراموش کردن
 • 901
حل جدول

فراموش کردن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

فراموش کردن در لغت نامه دهخدا

 • فراموش کردن. [ف َ ک َ دَ] (مص مرکب) از یاد دادن. از یاد بردن. فرامش کردن. مقابل به یاد آوردن. (یادداشت به خط مؤلف):
  گر فراموش کرد خواجه مرا
  خویشتن را به رقعه دادم یاد.
  شهید بلخی.
  من فراموش نکردستم و نی خواهم کرد
  آن تبوک جو و آن ناوه ٔ اشنان تو را.
  منجیک.
  کنون داستانی ز نو گوش کن
  غم و رنج گیتی فراموش کن.
  فردوسی.
  فراموش کردی مگر کار اوی ؟
  که آزرده گشتی ز تیمار اوی.
  فردوسی.
  فراموش کردی تو رزم سران ؟
  که بازآمدی با سپاهی گران. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

فراموش کردن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

فراموش کردن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

فراموش کردن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

فراموش کردن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (مصدر) از یاد بردن از یاد دادن مقابل بیاد آوردن
فارسی به ایتالیایی

فراموش کردن در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

فراموش کردن در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

فراموش کردن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید