معنی فراموش خانه

فراموش خانه
معادل ابجد

فراموش خانه در معادل ابجد

فراموش خانه
  • 1283
حل جدول

فراموش خانه در حل جدول

فرهنگ معین

فراموش خانه در فرهنگ معین

  • (~. نِ) (اِمر. ) این کلمه را به جای فراماسونری در فارسی به کار می برند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فراموش خانه در فرهنگ عمید

  • (سیاسی) = فراماسونری
    [مجاز] زندان‌های مخوف دورۀ استبداد که بیشتر زندانیان تا پایان عمر در آنجا به‌سر می‌بردند،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید