معنی فراموشکار

فراموشکار
معادل ابجد

فراموشکار در معادل ابجد

فراموشکار
 • 848
حل جدول

فراموشکار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

فراموشکار در مترادف و متضاد زبان فارسی

لغت نامه دهخدا

فراموشکار در لغت نامه دهخدا

 • فراموشکار. [ف َ] (ص مرکب) آنکه خوی فراموشی دارد. فرامشتکار. (یادداشت به خط مؤلف). ساهی. (مهذب الاسماء). آنکه او را فراموشی بسیار دست دهد. کم حافظه:
  عقل تو پیری است فراموشکار
  تا ز تو یاد آرد، یادش بیار.
  نظامی.
  و رجوع به فرامشتکار شود. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

فراموشکار در فارسی به انگلیسی

 • Absent-Minded, Forgetful, Inattentive, Negligent, Remiss
فارسی به عربی

فراموشکار در فارسی به عربی

 • غافل، فتره الهدوء، کثیر النسیان
فرهنگ فارسی هوشیار

فراموشکار در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (صفت) آنکه فراموشی عادت دارد فرامشتکار کم حافظه
فارسی به آلمانی

فراموشکار در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

فراموشکار در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید