معنی فرآیند

فرهنگ عمید

فرآیند

سلسله دگرگونی‌های طبیعی برای رسیدن به نتیجه‌ای معیّن: فرایند هضم غذا، فرآیند رشد،
مجموعه عملکردهای مختلف برای حصول نتیجه‌ای معین،

فارسی به انگلیسی

معادل ابجد

فرآیند

345

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری