معنی فرآیند

فرآیند
معادل ابجد

فرآیند در معادل ابجد

فرآیند
  • 345
حل جدول

فرآیند در حل جدول

فرهنگ عمید

فرآیند در فرهنگ عمید

  • سلسله دگرگونی‌های طبیعی برای رسیدن به نتیجه‌ای معیّن: فرایند هضم غذا، فرآیند رشد،
    مجموعه عملکردهای مختلف برای حصول نتیجه‌ای معین،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

فرآیند در فارسی به انگلیسی

واژه پیشنهادی

فرآیند در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید