معنی فرآورده

فرآورده
معادل ابجد

فرآورده در معادل ابجد

فرآورده
  • 496
حل جدول

فرآورده در حل جدول

  • تولید، کالا، محصول
مترادف و متضاد زبان فارسی

فرآورده در مترادف و متضاد زبان فارسی

لغت نامه دهخدا

فرآورده در لغت نامه دهخدا

  • فرآورده. [ف َ وَ دَ / دِ] (ن مف مرکب، اِ مرکب) فراآورده. محصول. آنچه به دست آورده شده. رجوع به فراآورده شود. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

فرآورده در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید