معنی فجیع

فجیع
معادل ابجد

فجیع در معادل ابجد

فجیع
 • 163
حل جدول

فجیع در حل جدول

 • موجب رنج و اندوه بسیار
 • موجب رنج، اندوه بسیار
مترادف و متضاد زبان فارسی

فجیع در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • جانگداز، دردناک، رقت‌آور، رقت‌بار، فاجعه‌آمیز، مصیبت‌بار، ناگوار، هولناک. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

فجیع در فرهنگ معین

 • (فَ) [ازع.] (ص.) دردناک، ناگوار.
لغت نامه دهخدا

فجیع در لغت نامه دهخدا

 • فجیع. [ف َ] (از ع، ص) در تداول فارسی، دردناک. اسف بار. جانگداز. رقت آور، چنانکه گوییم: فلان را به وضعی فجیع کشتند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فجیع در فرهنگ عمید

 • دردناک، آزاردهنده، ناخوشایند،
فارسی به انگلیسی

فجیع در فارسی به انگلیسی

 • Abhorrent, Calamitous, Grievous, Gruesome, Heinous
فارسی به ترکی

فجیع در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

فجیع در فارسی به عربی

 • فادح، ماساوی، مفجع
فرهنگ فارسی هوشیار

فجیع در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ دردمند زن یا مرد، پیشامد سخت در تازی ((فاجع)) به جای آن به کار می رود (صفت) دردناک جانگداز رقت آور: فلان را به وضعی فجیع کشتند. توضیح در عربی به جای آن فاجع مستعمل است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

فجیع در فرهنگ فارسی آزاد

 • فَجیع، در اصطلاح فارسی: دردآور، حُزن انگیز، جانگداز (در عربی «فاجِع» می باشد)،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید