معنی فایل

فایل
معادل ابجد

فایل در معادل ابجد

فایل
  • 121
حل جدول

فایل در حل جدول

  • پرونده، محفظه ای کشویی برای نگهداری پرونده ها
فرهنگ معین

فایل در فرهنگ معین

  • [انگ. ] (اِ. ) محفظه ای کشویی برای نگه داری پرونده ها، پَروَنجا. (فره). توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

فایل در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید