معنی فایده

فایده
معادل ابجد

فایده در معادل ابجد

فایده
 • 100
حل جدول

فایده در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

فایده در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • صرفه، منفعت، نفع، بهره، ربح، سود، اثر، تاثیر، خواص، خاصیت، حاصل، نتیجه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

فایده در فرهنگ معین

 • سود، بهره، سخن سودمند، جمع فواید. [خوانش: (یِ دِ) [ع. فائده] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

فایده در لغت نامه دهخدا

 • فایده. [ی ِ دَ / دِ] (از ع، اِ) فائده. سود. بهره. نتیجه: این قصه هرچند دراز است در او فایده هاست. (تاریخ بیهقی).
  گرچه موش از آسیا بسیار دارد فایده
  بیگمان روزی فروکوبد سرش خوش آسیا.
  ناصرخسرو.
  امید بسته برآمد ولی چه فایده، زآنک
  امید نیست که عمر گذشته بازآید.
  سعدی.
  قصه به هرکه میبرم فایده ای نمیدهد
  مشکل درد عشق را حل نکندمهندسی.
  سعدی.
  رجوع به فائده شود.
  - بافایده، فایده مند.
  - بی فایده،: فریاد بی فایده برداشتند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فایده در فرهنگ عمید

 • بهره، سود،

  نتیجۀ سودمند،

  [قدیمی] توضیح سودمند،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فایده در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

فایده در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

فایده در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

فایده در فارسی به عربی

 • استعمال، فائده، فاکهه
فرهنگ فارسی هوشیار

فایده در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

فایده در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

فایده در فارسی به آلمانی

 • Anwenden, Anwendung (f), Belegen, Benutzen, Benutzung (f), Brauchen, Frucht (f), Obst (n), Vorteil. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید