معنی فاکهه

فاکهه
معادل ابجد

فاکهه در معادل ابجد

فاکهه
  • 111
حل جدول

فاکهه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

فاکهه در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

فاکهه در فرهنگ معین

  • میوه، جمع فواکه، نوعی حلوا. [خوانش: (کِ هِ) [ع. فاکهه] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فاکهه در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

فاکهه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • مونث فاکه و میوه (اسم) میوه (خرما انگور انار و غیره) جمع: فواکه، نوعی حلوا. یا فاکهه شتا ء. آتش. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه