معنی فانى

فانى
معادل ابجد

فانى در معادل ابجد

فانى
  • 131
حل جدول

فانى در حل جدول

  • نیستی، هدم، ناپایدار، میرا، زودگذر، نیست شونده

گوگل

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید