معنی غیر اصل

غیر اصل
معادل ابجد

غیر اصل در معادل ابجد

غیر اصل
  • 1331
حل جدول

غیر اصل در حل جدول

  • فرع؛ قسمت بالا از هر چیز و آن چیزی است که جدا گردد از اصل آن چیز مانند شاخ درخت. توضیح بیشتر ...
  • بدل

گوگل

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید