معنی غیرهموار

حل جدول

غیرهموار

ناصاف،پست

معادل ابجد

غیرهموار

1462

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری

گوگل