معنی غمگین

غمگین
معادل ابجد

غمگین در معادل ابجد

غمگین
 • 1120
حل جدول

غمگین در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

غمگین در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آزرده، افسرده، افسرده، اندوهگین، اندوهمند، اندوهناک، پژمان، تنگدل، حزین، دلتنگ، غمناک، غمین، گرفته، متاثر، متالم، محزون، مغموم، مکدر، ملول، مهموم، ناخرم، ناخوش، ناشاد،
  (متضاد) شاد، مسرور. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

غمگین در فرهنگ معین

 • (~.) [ع - فا.] (ص مر.) آن که دارای غم است، اندوهگین، مغموم.
لغت نامه دهخدا

غمگین در لغت نامه دهخدا

 • غمگین. [غ َ] (ص مرکب) اندوهناک. غمناک. نژند. اندوهمند. پژمان. غمنده. کظیم. (ترجمان القرآن تهذیب عادل). دژم. مغموم. رجوع به غم شود:
  همی راند غمگین سوی طیسفون
  پر از دردْ دل، دیدگان پر ز خون.
  فردوسی.
  همه راه غمگین و دیده پرآب
  زبان پر ز نفرین افراسیاب.
  فردوسی.
  سپنجی سرای است دنیای دون
  بسی چون تو زو رفت غمگین برون.
  فردوسی (از لغت فرس اسدی).
  قوم ما سخت غمگین، و چیرگی بیشتر مخالفان را بود و ضعف و سستی بر لشکر ما چیره شده. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

غمگین در فرهنگ عمید

 • آن‌که غم و غصه دارد، اندوهگین، اندوهناک، غمناک: غم آن کسی خوردن آیین بُوَد / که او بر غمت نیز غمگین بُوَد (اسدی: ۱۰۹)،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

غمگین در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

غمگین در فارسی به انگلیسی

 • Affected, Cheerless, Downcast, Glum, Heavy-Hearted, Joyless, Long Face, Mirthless, Rueful, Sad, Somber, Sombre, Sorrowful, Spiritless, Unhappy. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

غمگین در فارسی به ترکی

 • üzüntülü, kederli, hüzünlü, efkârlı, gamlı, kederli
فارسی به عربی

غمگین در فارسی به عربی

 • اسفل، اشف، حزین، کآبه، مکتیب
فرهنگ فارسی هوشیار

غمگین در فرهنگ فارسی هوشیار

 • اندوهناک، پژمان، غمنده
فارسی به ایتالیایی

غمگین در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

غمگین در فارسی به آلمانی

 • Außer, Bedauernd, Bedaure, Betrieb, Drosseln, Flaum (m), Herzkrank [adjective], Leidtun, Traurig, Verzeihung, Traurig [adjective]. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

غمگین در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه