معنی غمنامه

غمنامه
معادل ابجد

غمنامه در معادل ابجد

غمنامه
  • 1136
حل جدول

غمنامه در حل جدول

فرهنگ معین

غمنامه در فرهنگ معین

  • (~. مِ) [ع - فا. ] (اِمر. ) نوشته ای که در آن رنج ها یا غم ها شرح داده شده است، تراژدی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

غمنامه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) نامه ای که حکایت از اندوه کند مراسله غم انگیز، تراژدی.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید