معنی غماز

غماز
معادل ابجد

غماز در معادل ابجد

غماز
 • 1048
حل جدول

غماز در حل جدول

 • خبرچین، منافق
مترادف و متضاد زبان فارسی

غماز در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • خبرچین، سخن‌چین، مفسد، نمام، نامحرم، دورو، منافق، عشوه‌گر، کرشمه‌باز. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

غماز در فرهنگ معین

 • بسیار سخن چین، اشاره کننده با چشم و ابرو. [خوانش: (غَ مّ) [ع. ] (ص. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

غماز در لغت نامه دهخدا

 • غماز. [غ َم ْ ما] (ع ص) فشارنده وجنباننده و بهیجان آورنده. صیغه ٔ مبالغه است از غَمز. (از اقرب الموارد). || سخن چین. (غیاث اللغات) (آنندراج). ساعی. (دهار). نَمّام. ضَرّاب. واشی. (مقدمه الادب زمخشری). خبرکش. مُضرِّب:
  ای ساخته بر دامن ادبار تنزل
  غماز چو ببغائی و پرگوی چو بلبل.
  منجیک.
  کیسه ٔ راز را بعقل بدوز
  تا نباشی سخن چن و غماز.
  ناصرخسرو.
  و مردم آنجا [کازرون] متصرف و عوان باشند و غماز. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 146). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

غماز در فرهنگ عمید

 • بسیارسخن‌چین‌، نمام،
  [مجاز] فاش‌کنندۀ راز،
  اشاره‌کننده با چشم و ابرو‌، غمزه‌کننده،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

غماز در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ جلویز جلویز روا نبودی زندان و بند بسته تنم اگر نه زلفک مشکین او بدی جلویز (طاهر فضل) جلیز، سخن چین، گواژنده (طعنه زننده کنایه زن)، نمارنده (نمار اشاره ایما)، بر انگیزنده جنباننده (صفت) بسیار سخن چین نمام، اشاره کننده بچشم و ابرو غمزه کننده، جنباننده به هیجان آورنده، چشم معشوق. یا انگشت غماز. سبابه. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید